LISTY KLAS PIERWSZYCH 2015/16

ROZSTRZYGNIĘCIE - Praca - nabór na stanowisko urzędnicze!

Podręczniki

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15 w naszym gimnazjum

UWAGA! Nowy wzór legitymacji szkolnych!

Dyrektor Gimnazjum im.o.m.Tomaszka w Pieńsku informuje, iż od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 67a, symbol - MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.
Wyjątkiem są legitymacje szkolne wydane na drukach MENiS-II/180/2 oraz MENiS-II/182/2, które zgodnie z § 36 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624.) mogły być wydawane do roku szkolnego 2010/2011i zachowują ważność (bez konieczności wpisania nr PESEL) do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, tj. najpóźniej do 30 września 2016 r.
Chętni uczniowie którzy chcą dopisać nr PESEL na legitymacji szkolnej proszeni są o przybycie do sekretariatu szkolnego w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Dnia 26 czerwca 2015 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w Naszym gimnazjum o godzinie 9.00
O godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Pieńsku odbędzie się Masza Święta na zakończenie roku szkolnego
Zapraszamy serdecznie uczniów, nauczycieli oraz oczywiście rodziców .
Harmonogram odwozów:
11.30 – Stojanów, Bielawa Dolna
11.30 – Lasów, Żarka n/Nysą
12.00 – Dłużyna, Strzelno , Bielawa Górna
12.00 – Lasów, Żarki Średnie

NUTKI SONG PO LATACH

NUTKI SONG PO LATACHJuż dzisiaj, tj 24 czerwca o godzinie 17:00 w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku odbędzie się koncert wspomnieniowy zespołu NUTKI SONG istniejącego przy Gimnazjum Ojca Michała Tomaszka od 2001roku. Koncert nosi nazwę ZAŚPIEWAJMY TO JESZCZE RAZ a wezmą w nim udział wszystkie( w miarę możliwości) dziewczęta, które śpiewały w zespole od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy. Zapraszamy serdecznie- NUTKI SONG wraz z opiekunem.

Finał Dolnośląski Pucharu Humberta

SPORT23.06 w Zgorzelcu odbył się finał wojewódzki zawodów lekkoatletycznych o puchar J. Humberta.
Reprezentacja chłopców zajęła w tych zawodach wysokie VI miejsce. Punkty dla naszego gimnazjum zdobyli:
Dawid Guzowski w biegu na 800m i w skoku w dal, Piotr Szmidt w biegu na 200 m i w pchnięciu kulą, Alan Chruściel w biegu na 300mp\pł i w pchnięciu kulą, Remik Chruściel w skoku w dal i w biegu na 200m, Artur Majda w pchnięciu kulą i w biegu na 100m, Filip Pilipczuk w rzucie oszczepem i w biegu na 100m.

Projekt klasy 3a

Projekt klasy 3a Na przełomie maja i czerwca klasa III a realizowała projekt edukacyjny mający na celu usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości na temat epok literackich. Aby koncepcję oblec w treść zadbał nauczyciel języka polskiego - p. Karol Aftyka, który był pomysłodawcą i główny koordynatorem. Oddział został podzielony na zespoły. Każda z utworzonych grup przygotowywała informacje na temat danej epoki w dziejach literatury polskiej. W tekstach uczniowie zawarli jej ramy czasowe, jej cechy charakterystyczne oraz najsłynniejszych przedstawicieli i ich dzieła. Po dokonaniu weryfikacji przygotowanych prac, wydrukowano je i oprawiono.

Jeżeli jesteście ciekawi rezultatów i pragniecie ujrzeć efekty ich starań, serdecznie zapraszamy do gabinetu nr 4, gdzie znajdować się będzie stała ekspozycja projektu.

Rekrutacja 2015/2016Zasady rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor Gimnazjum im. O.M.Tomaszka w Pieńsku informuje, iż w roku szkolnym 2015/2016 w naszym gimnazjum będą utworzone 3 klasy pierwsze:

I a – metodą projektu
I b – sportowa
I c – ogólna

Nabór do tych klas odbywać się będzie następująco:

Rodzice wraz z dziećmi muszą podjąć decyzję, który profil będzie dla danego ucznia odpowiedni.

1. Rekrutacja do klasy sportowej odbywać się będzie po uzgodnieniu z Panem dyrektorem (wydane oświadczenia)

2. Do klasy metodą projektu będziemy rekrutować za pomocą wydanych oświadczeń rodziców

3. Do dnia 03 lipca 2015r. w sekretariacie szkolnym Gimnazjum w Pieńsku należy złożyć komplet dokumentów potrzebnych do naboru do klas pierwszych gimnazjum.

Komplet taki powinien zawierać:

1. Druk Danych osobowych ucznia gimnazjum – można go pobrać w sekretariatach szkół podstawowych ( SP Pieńsk, SP Dłużyna jak również na stronie internetowej gimpiensk@home.pl)

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem ze sprawdzianu szóstoklasisty.

3. Zdjęcie legitymacyjne – legitymacja szkolna będzie wydawana w szkole w dniu pasowania na gimnazjalistę.

4. Wypełnione deklaracje – klasa metodą projektu oraz sportowa

https://drive.google.com/file/d/0B_1CzCFiLnOSN1kxUGs1WTRpNjVlZk9HemJxWEE5aWNDc0tV/view?usp=sharing ---------dane osobowe
https://drive.google.com/file/d/0B_1CzCFiLnOSNTJQTTRRaUZ6a1lFQ2JTM2JjVjdmQ0laMkZr/view?usp=sharing -----------deklaracja klasa metodą projektu
https://drive.google.com/file/d/0B_1CzCFiLnOSZC1uYWtURnZjdGVXTGlwbGxya0RjYk9TRG1F/view?usp=sharing -----------podanie

Wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Wyniki wyborów na Przewodniczącego Samorządu UczniowskiegoWolą społeczności uczniowskiej nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Kornel Duchaczek. W sumie oddano 194 głosy, z czego 24 były nieważne.
Rozkład głosów:
K. Duchaczek - 76 głosów (44,7%)
M. Miśta - 70 głosów (41,1%)
I. Kucia - 24 głosy (14,1%)

Gratulujemy!!!
Wygenerowano w sekund: 0.02
620,823 unikalnych wizyt